【Nutella榛子朱古力夾心餅乾】

Nutella推出嘅Nutella Biscuits榛子朱古力夾心餅乾,餅乾上印有心型圖案及n字樣,仲有爆滿榛子朱古力醬,細細塊真係好易一個接一個食唔停口!
圖片來源:Instagram@tsuyowang_2121

相關帖文